Reklamácia

Vrátenie tovaru

Aj keď je percento vrátenie tovaru mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetko vyriešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné.

 

Záruka

Právo z vád (y) tovar môžete uplatniť do 24 mesiacov od prevzatia tovaru rovnako ako v kamennom obchode. Pri tovare s uvedenou dobou použiteľnosti potom po stanovenú dobu použiteľnosti. Nezodpovedáme za opotrebovanie tovaru jeho obvyklým užívaním. Pri tovare predaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. U použitého tovaru nezodpovedáme za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré malo použitý tovar pri prevzatí vami.

 

Obmedzenie zodpovednosti za vady vyplývajúce z povahy tovaru a nevhodného spôsobu použitia

Dinair nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným výberom tovaru, spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, vyplývajúce z nedodržania pokynov / návodu na používanie produktu užitím tovaru v rozpore s deklarovaným účelom, nedodržaním spôsobu ošetrovania či nenahlášením vady bez zbytočného odkladu. V takýchto prípadoch môže byť obmedzenie zodpovednosti vo svojom dôsledku kvalifikované ako spôsobenie vady kupujúcim.

 

Reklamácia a jej priebeh

Reklamáciu je možné uplatniť osobne alebo poštou. K tomu, aby sme mohli reklamáciu vybaviť, musíte predložiť doklad preukazujúci, že ste tovar zakúpil u dinair.cz (postačí aj číslo objednávky alebo doklad o zaplatení).

Formulár pre vrátenie tovaru je voľne k stiahnutiu TU. V prípade, že vyplňujete formulár bez pomoci nášho personálu, nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavka na spôsob vybavenia.

Berte, prosím, na vedomie, že použité kozmetické prípravky bez zjavnej závady nie je možné z hygienických dôvodov vracať.

 

Osobné odovzdanie výrobku

Vami zakúpený tovar môžete vrátiť aj osobne v našej Dinair prevádzke: MIMI Hair & Make Up Studio, Severné nábrežie 45, 040 01 Košice. Formulár pre vrátenie tovaru s vami radi vyplní naši pracovníci priamo na pobočke.

Pokiaľ nebude vašu požiadavku vyrizen priamo na mieste, bude vami vrátený tovar sa postúpi na posúdenie nášmu reklamačnému oddeleniu.

 

Doručenie poštou

V prípade, že budete zakúpený tovar zasielať poštou, prípadne inú doručovaciu službou, zašlite zásielku doporučene na adresu:

Prevádzka Dinair - MIMI Hair & Make Up Studio, Severné nábrežie 45, 040 01 Košice

Do zásielky priložte vyplnený formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je voľne k stiahnutiu TU

V prípade uznania reklamácie, vám budú účelne vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamáciou výrobku vrátené na základe zaslaného potvrdenia o podaní zásielky / odovzdanie dopravcovi. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. V žiadnom prípade však neposielajte reklamovaný tovar na dobierku.

O priebehu celej reklamácie budete informovaný e-maily, ktoré vás upozorní na to, že vaša reklamácia bola nami prijatá do systému, že bola vybavená, príp. zamietnutá, že vám bola odoslaná, alebo že si ju máte možnosť vyzdvihnúť. Nevybavenia reklamácie v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote znamená, že Dinair porušil podstatným spôsobom zmluvu. To Vám dáva právo rozhodnúť sa medzi odstránením vady dodaním nové veci alebo chýbajúce veci, odstránením vady opravou, primeranou zľavou z ceny alebo odstúpením od zmluvy.

Ak neuvediete alebo odmietnete chcete uviesť svoje kontaktné údaje (telefónny kontakt alebo e-mail), potom ste uzrozumený s tým, že sa o vybavení reklamácie v zákonom stanovenej lehote budete zaujímať sám a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre vás z vašej nečinnosti v tomto smere plynú.

 

Kontakty

Nižšie uvedené kontaktné údaje slúžia pre prípad potreby komunikácie ohľadom vybavenie vašej požiadavky alebo dotazu na reklamačný proces.

e-mail: info@dinair.sk

tel .: +421 905 984 105

Späť do obchodu