Nevyzdvihnuté produkty na dobierku

Plánujete, že si objednáte tovar na dobierku s tým, že si to ešte necháte prejsť hlavou a keď sa rozhodnete, že ho vlastne nechcete, tak si ho jednoducho nevyzdvihnete?

V TOM PRÍPADE ZBYSTRITE!

 


 

Najskôr si povieme, čo si o tom myslia zákon:

Citujme § 614 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení:

" Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. "

Neprevzatím zásielky by ste vyššie spomínané ustanovenie zákona porušil / a!

Od nášho e-shopu aj od dopravcu obdržíte informácie o odovzdaní tovaru dopravcovi a následne o tom, kedy vám bude tovar doručovaný alebo že si ho môžete na odbernom mieste vyzdvihnúť. Aj v emaile potvrdzujúcom odoslania tovaru vám poskytneme odkaz na priame sledovanie pohybu zásielky. Budete tak vedieť o každom pohybe zásielky.

 

Hoci je to vaša zákonná povinnosť, zásielku ste si nevyzdvihol / a. Teraz sú 2 možnosti, ako toto vyriešiť:

 

  1. O objednávku máte záujem:

Tovar Vám znovu zašleme. Iba ale s platbou vopred (bankový prevod, platba kartou či iná online platba). Cena objednávky bude navýšená o primeranú kompenzáciu za nevyzdvihnutú zásielku (poplatok za uskladnenie v súlade s ustanovením § 614 ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení .

  1. O objednávku nemáte záujem:

Tu je situácia trochu komplikovanejšia. To, že zásielku neprevezmete, neznamená, že ste ju stornoval alebo že ste odstúpili od kúpnej zmluvy. Znamená to len, že ste kúpnu zmluvu hrubo porušili, podľa § 614 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Odoslaním objednávky a jej následným prijatím a potvrdením naším e-shopom vznikla platná kúpna zmluva v plnom rozsahu účinná podľa našich obchodných podmienok, ktoré ste odsúhlasil / a v poslednom kroku pred odoslaním objednávky, a podľa aktuálne platných zákonov Slovenskej republiky.

Z vašej strany náš e-shop nezaznamenal každú žiadosť o zmenu alebo stornovania objednávky, a to ani do doby expedície naším obchodom a ani následne do doby odovzdania dopravcom.

Podľa zákona je náš obchod je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie. Táto kompenzácia je právne vymáhateľná, keďže ste nevyzdvihnutím tovaru porušil / a kúpnu zmluvu.

Preto vás požiadame, aby ste vykonal / a platbu kompenzácie s poskytnutými platobnými údajmi v čo najbližšej dobe - vyhnete sa tak komplikáciám. Pokiaľ si budete priať túto platbu vykonať iným spôsobom (kartou alebo inak online), stačí nás kontaktovať.

 

Ak nezaplatíte kompenzáciu alebo si nenecháte tovar zaslať opätovne, nastane nasledovné:

Aktuálne platné zákony Slovenskej republiky dávajú obchodom možnosť sa efektívne brániť proti nezodpovedným zákazníkom, ktorí zásielku na dobierku neprevezmú.

Keďže ste porušil / a platnú zmluvu, je možné toto riešiť nasledujúcimi troma spôsobmi:
1. Postúpenie pohľadávky našej agentúre špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok od dlžníkov.
2. Súdny cestou.
3. Zaplatenie nášmu obchodu poplatok za uskladnenie tovaru a odstúpenie od zmluvy, nakoľko ako spotrebiteľ môžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda pred doručením tovaru.

Body 1 i 2 sú síce zdĺhavé, pre vás finančne veľmi nevýhodné, ale pre nás efektívne.

Bod 3 je pre vás cesta najprijateľnejšie a najlacnejšie.

Po tom, čo sa nám nevyzdvihnutý tovar vráti, zašleme Vám e-mail, zhrnujúcu všetky body uvedené v tomto článku. V tej chvíli proti vám nebude začaté žiadne konanie na vymáhanie pohľadávky. Pokiaľ nebudete mať záujem o opätovné doručenie tovaru zašlete nám ako spotrebiteľ oznámenie o odstúpení od zmluvy a uhradíte poplatok za uskladnenie tovaru v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.

 

Veríme, že máte plné právo vedieť, aké dôsledky môže mať neplnenie uzatvorenej zmluvy, hoci je to zmluva kúpna, uzavretá s internetovým obchodom. Ak si myslíte, že sa vás "len snažíme zastrašiť" alebo "že keď ste si dobierku nevyzdvihol / a už viackrát a nikto s tým nemal problém", vedzte že to tak nie je.

Napríklad dTest (český spotrebiteľský mesačník, ktorý sa zameriava na testovanie výrobkov a služieb, a zároveň tiež poskytuje poradenstvo a rady v oblasti práva spotrebiteľov a práv predajcov, informuje o nových zákonoch, varuje pred nekalými praktikami predávajúcich a klamlivou reklamou, poskytuje rady pri reklamáciách a pod .) hovorí toto:

"Tým, že zákazník odmietne balík prevziať, nezačína automaticky plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy," vysvetľuje vedúci právneho oddelenia dTeste Lukáš Zelený. "Zákazník teda bude musieť zaplatiť. Má ale ešte stále možnosť od zmluvy odstúpiť. Zmluvnú pokutu a úroky z omeškania alebo kompenzáciu poštovného však bude musieť zaplatiť v každom prípade, táto povinnosť sa odstúpením od zmluvy neruší."

 

Uvedomte si, že nevyzdvihnutím zásielky by ste nám navyše zvýšili náklady tým, že zásielku musíme rozbaliť, tovar starostlivo skontrolovať, znovu nepoužiteľné obalové materiály musíme zlikvidovať, zabezpečiť spätnú logistiku tovaru do skladov a veľa inej práce. Zodpovedne sa postavte k vašim záväzkom a tovar si prevezmete - alebo ak nie, uskutočnite platbu za kompenzáciu poštovného.

Náš obchod svoju časť kúpnej zmluvy dodržal - vy by ste ju nevyzdvihnutím tovaru porušil / a.
Preto nie je žiadny dôvod, aby z vašich chýb bol trestaný náš obchod.

 

Veríme, že sme vám danú problematiku dostatočne vysvetlili. Ak niečomu nerozumiete alebo potrebujete poradiť či pomôcť s uskutočnením platby, neváhajte nás kontaktovať.

 

Vopred ďakujeme za vašu férovosť.

 

Späť do obchodu